Octubre de 2016
 31-10-2016
 Madrid
Asuntos Exteriores e Cooperación
A Residencia de Estudantes convoca catro bolsas co apoio da Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade para a estadía na Residencia de E...
 31-10-2016
 Coimbra
Univ. Coimbra- USC
Posto para postdoc na Universidade de Coimbra....
 31-10-2016
 USC
USC
O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Programa PRINCIPIA)....
 27-10-2016
 UVigo
UVigo
Deseño e cálculo de estructuras de formigón....
 27-10-2016
 Mos (Pontevedra)
FOROX INNOVACIÓN-UVigo
Supervisión de traballos de campo de Xeotecnia, realización de informes de Xeotecnia e testificación de sondeos de xestión....
 26-10-2016
 Docentes e investigadores doutorados com afiliação a uma universidade Portuguesa
Programa Carnegie Mellon Portugal
Bolsas, Formação. Até: 30 Novembro, 2016...
 25-10-2016
 Ourense
UVigo
Desenvolvemento de analizadores de dependencias sintácticas....
 25-10-2016
 Alemaña
TELEVES-UVigo
Despois dun período de formación na nosa central en España será a responsable da área contable financeira....
 18-10-2016
 Vários
UTAD
Vários...
 17-10-2016
 España
Fundación Universitaria Oriol‐Urquijo
A Fundación Universitaria Oriol‐Urquijo convoca, entre licenciados ou graduados de nacionalidade española con expediente académico destacado, un concurso de méritos para a concesión de seis bols...
 11-10-2016
 España
Asuntos Exteriores e Cooperación
Este premio nace para recoñecer a investigación levada a cabo en agricultura, gandeiría ou alimentación, nun senso amplo, especialmente nos ámbitos da innovación, calidade ou seguridade agroalimentari...
 11-10-2016
 Auditório B1, CP II, campus de Gualtar, Braga
UMinho
III Fórum de Ética UMinho, sob o tema "Liberdade académica e responsabilidade ética no ensino e investigação",...
 11-10-2016
 España
CEPC
O premio otorgarase á millor tese, a xuízo do Xurado, que fóra presentada para a obtención do grado de doutor entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016...
 10-10-2016
 Porriño
SYNGENTA ESPAÑA- UVigo
Duración 6 meses, con posibilidade de prorroga...
 10-10-2016
 Vigo
UVigo-Empresa dedicada á fabricación de compoñentes para automoción
Controller Financeiro, dentro do Departamento de Xestión de Proxectos - Ampliado o prazo (modificado nivel de Inglés)...
 05-10-2016
 UPorto
UPorto
Estão abertas até 26 de outubro de 2016 as candidaturas à edição 2016/2017 da Bolsa de Colaboradores do Fundo de Apoio Social da Universidade do Porto...
Octubre de 2016