Octubre de 2017
 13-10-2017
 A Coruña
UVigo-LEXGAL FORMACIÓN S.L.
Profesor/a para certificado de profesionalidade de "Programación de Sistemas Informáticos"...
 13-10-2017
 Vigo
UVigo-SIVSA
Desenvolvemento e mantemento de aplicacións con Java Web....
 09-10-2017
 UPorto
UPorto
Até: 25 Outubro, 2017...
 03-10-2017
 UDC
UDC
Aberto o prazo para presentar traballos...
Octubre de 2017