Abril de 2017
 26-04-2017
 España
AgroBank
Para transferencia de coñecemento do sector agroalimentario...
 26-04-2017
 Vários
UPorto
A Universidade do Porto difunde semanalmente, através do website U.Porto2020, novos convites à apresentação de propostas e eventos, nacionais e internacionais, de interesse geral para a comunidade da ...
 24-04-2017
 Vigo
UVigo-SCHOOLHOUSE
Impartir clases de Inglés...
 24-04-2017
 Galicia
Uvigo_ JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES
Creación e seguimento da carteira de clientes para alcanzar os obxectivos de venda establecidos pola compañía e aumentar a penetración do produto no mercado....
 03-04-2017
 España
http://www.udc.es/investigacion/convocatorias/convocatorias_nacionais/outros.html
Diferentes axudas...
Abril de 2017