Marzo de 2019
 27-03-2019
 Vigo
UVigo-SANTIAGO Y ALONSO ASESORES
Elaboración e entrega de impostos, mecanización de datos contables, realización e comprobación de facturas, conciliación bancaria, arquivo, asesoramento a clientes, xestión con administracións pública...
 26-03-2019
 Varios
Fundación Jérôme Lejeune
Ten que ser titulado universitario, con Grao ou Posgrao, para acceder a unha Bolsa valorada en 18.000€ anuais, para que, nun prazo máximo de 3 anos, poidas realizar e defender unha tese doutoral sobre...
 26-03-2019
 España
Fundación Palarq
Desde a Fundación Palarq convócanse unhas axudas para o emprego de técnicas analíticas sobre bens paleo-arqueolóxicos, tanto conxuntos de materiais procedentes dun xacemento, como analíticas sobre un ...
 18-03-2019
 UTAD – Biblioteca – Sala de Exposições
UTAD
Exposição fotográfica de Cláudia Costa...
Marzo de 2019