Búsqueda rápida de documentos
TítuloGIS Application for the Digital Alphabetization in Rural Areas: A Case in Galicia-Spain
AutorCarlos Ferrás Sexto
Materia
Sociedade da Información
Fecha de creación04-04-2008
Tipo de documentoArtigo
ComentariosPoderá acceder a este artigo a través do seguinte enderezo web: http://ijt.cgpublisher.com/product/pub.42/prod.431
UbicaciónBiblioteca CEER USC
Fecha de publicación04-04-2008
Versión descargable
Contactobiblotecausc@fceer.org