La más reciente 26-05-2017
Nun encontro dos responsables deste eido nas universidades españolas e portuguesas. Reivindicaron o seu valor como “ferramenta de orde” nunha época de cambios, desafíos e inestabilidade. Na península ibérica existen universidades con séculos de historia ás súas costas, institucións como ...
Más noticias
26-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
Que no se te pase nada...
 26-05-2017
 Vigo
Desenvolvemento de aplicacións de Automatización en diversos sectores...
 26-05-2017
 O Porriño
Desenvolvemento e Validación de SW....
 19-05-2017
 UE
Convocatoria de propuestas 2017 - Erasmus para Jóvenes Emprendedores Global - Proyecto Piloto hace...
 16-05-2017
 UVigo
Movilidade para profesores/as e investigadores/as do Campus do Mar...
 15-05-2017
 A Coruña
Participación no desenvolvemento esquemas eléctricos, instalación, montaxe e posta en marcha dos equipos de potencia....