Oficina CEER
 06-06-2011
XVII ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA

Dende o seu inicio en 1985 estes Encontros teñen como obxetivo servir de enlace entre os intereses comúns tanto da investigación, como os académicos ou industriais, en todos os aspectos fundamentais e aplicados da Química e úsanse como vehículo para a súa difusión como ciencia e/ou tecnoloxía. Para iso proponse unha serie de Áreas temáticas, que poidan permitir ás empresas, aos organismos interesados e aos estudantes de grao/licenciatura, de posgrao e doutoramento, a presentación pública dos seus traballos en forma de comunicacións orais.

Datas Importantes:

- Data límite para o envío de resumos: 3 de Outubro de 2011.

- Confirmación de admisión de comunicacións: 10 de Outubro de 2011.

- Data límite de inscrición: 25 de Outubro de 2011.

Inscrición:

Ata 25 de Outubro (inclusive)

Socios de SPQ/ANQUE/COLQUIGA:

Cota normal .................................. 135 €
Estudante/Doutorando .................... 80 €
Non Socios:
Cota normal ...................................250 €
Estudante/Doutorando .................. 100 €

Despois do 25 de Outubro

Socios de SPQ/ANQUE/COLQUIGA:
Cota normal .................................. 160 €
Estudante/Doutorando .................. 105 €
Non Socios:
Cota normal .................................. 325 €
Estudante/Doutorando .................. 130 €

Para máis información consulte o seguinte pdf: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/encontro_2011_1_gal.pdf

Data do Evento: 09/11/2011-11/11/2011

Lugar:Pazo dá Cultura, Pontevedra

http://www.colquiga.org/contenido.php?idpag=40007&idcon=pag20110118203614

encontro@colquiga.org