Oficina CEER
 16-04-2012
AS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS DEMOSTRAN A GRAN UTILIDADE DAS MATEMÁTICAS PARA AS EMPRESAS

A Rede Española Matemática-Industria presentou un catálogo dos servizos ofertados.

Predición de tsunamis ou da sinistrabilidade futura para compañías de seguros, algún dos exemplos.

A Rede Española Matemática-Industria, integrada por grupos de investigación de 18 universidades españolas e da que forman parte tres equipos de investigación da Universidade de Vigo, presentou este venres en Santiago de Compostela o catálogo de servizos que ofertan os grupos de investigación matemáticos ao eido empresarial. Tras ter participado en proxectos como a predición de tsunamis, a sinistrabilidade futura para compañías de seguros ou o comportamento de fornos para fundir silíceos, actualmente a rede conta cunha carteira de máis de 400 clientes dos máis variados sectores produtivos, tanto do sector empresarial privado como de administracións públicas.

Baixo o título Soluciones matemáticas para empresas innovadoras. Catálogo de servicios ofertados por investigadores españoles, “identifícase a oferta investigadora por sectores e a demanda empresarial de técnicas matemáticas, así como unha guía sobre a capacidade destas tecnoloxías para resolver problemas innovadores”, tal como subliñou na presentación a presidenta da rede, Peregrina Quintela, profesora da Universidade de Santiago de Compostela. Trátase, segundo expuxo a directora da rede, de achegar ás pequenas, medianas e grandes empresas “unha tecnoloxía con gran potencial, con persoal investigador moi cualificado e que non precisa grandes investimentos para o seu uso”.

Xunto a ela participaron na rolda de prensa o director xeral de I+D+i, Ricardo Capilla; os vicerreitores de Transferencia do Coñecemento da Universidade de Vigo, José Antonio Vilán Vilán, de Relacións Exteriores e Internacionalización da USC, Víctor Millet, e de Investigación e Transferencia da Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad; o catedrático da USC Alfredo Bermúdez de Castro; e o profesor da Universidade Rey Jaun Carlos, Laureano Escudero.

Exemplos de boas prácticas.

A eficacia do traballo desta rede déixase ver nas diferentes experiencias desenvolvidas ao longo destes anos con compañías punteiras e organismos de administracións públicas como Ferroatlántica I+D, Inditex, o Sergas, a Xerencia de Saúde de Castela e León ou o National Center for Tsunami Research (NCTR) da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

A modo de exemplo a profesora da USC citou, entre outros, o software de libre distribución Epidat, de tratamento de datos epidemiolóxicos que se converteu en común no ámbito internacional e que empregan organismos como a Organización Panamericana de Saúde ou un método de predición de sinistrabilidade que permite obter información estatística sobre o custe total dos sinistros que acontecerán nun período determinado.

Estes exemplos de boas prácticas que expuxo brevemente a profesora Quintela forman parte dunha serie de folletos que editará a Plataforma Consulting do proxecto i-MATH de casos de éxito da relación Matemática-industria vinculados aos principais sectores de actividade de España.

Fonte: http://duvi.uvigo.es/