Oficina CEER
 22-11-2012
UNHA INVESTIGACIÓN DA USC ADVIRTE DA FALLA DE PREPARACIÓN DO PROFESORADO UNIVERSITARIO FRONTE A ALUMNADO CON DISCAPACIDADE

Reclámanse maiores recursos para poder ofrecer una formación de calidade.

A integración real e efectiva de estudantes con discapacidade nas universidades é unha realidade, tamén constatable na USC, que obriga a continuar incrementando os esforzos para mellorar a atención educativa que reciben así como fomentar actitudes favorables de cara a eles. Así o constata a investigación ‘Integración educativa e social dos estudantes con discapacidade na Universidade de Santiago de Compostela’ que realizou o pasado curso a doutora pola USC Emma Mayo Pais.

Para o estudo traballouse cunha mostra de todos os sectores universitarios (alumnado, PDI e PAS) e da que se desprende unha certa falla de preparación do profesorado neste campo, “que repercute de forma negativa no seu labor docente á vez que xera algún malestar ou inseguridade”, subliña a investigadora, para quen é necesario “unha maior formación que permita fomentar así a súa implicación sen confundir axuda, modificacións e adaptacións con discriminación positiva”.

Un incremento de accións neste senso, “facilitándolles o acceso aos contidos e adaptando a metodoloxía e a avaliación ás súas necesidades, contribuiría a diminuír o sentimento de soidade do estudante, afirma Mayo.

Estas e outras conclusións presentaraas Emma Mayo esta semana en Madrid, no I Congreso Internacional Universidade e Discapacidade. Alí falará das actitudes do alumnado da USC cara ao colectivo de estudantes con discapacidade, as necesidades e dificultades destes e as actitudes do profesorado e a súas respostas educativas.

Fonte: xornal.usc.es