Oficina CEER
 03-06-2013
A SOCIEDADE ESPAÑOLA DE QUÍMICA CONCEDE A RICARDO RIGUERA A MEDALLA FÉLIX SERRATOSA

O catedrático de Química Orgánica da USC Ricardo Riguera Vega acaba de ser galardoado coa Medalla Félix Serratosa que lle concede o grupo especializado de Química Orgánica da Real Sociedade Española de Química (RSEQ) pola súa “traxectoria profesional especialmente destacada na química orgánica nacional e internacional”. A entrega oficial terá lugar en setembro en Santander, durante a Reunión Bienal da Real Sociedade Española de Química.

Riguera, que actualmente lidera un grupo de investigación altamente competitivo no Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), é autor de máis de 200 artigos nas publicacións científicas máis prestixiosas, varias patentes e capítulos de libro e director de 23 teses de doutoramento.

Tras unha frutífera traxectoria no campo dos produtos naturais de orixe mariño nas décadas dos anos oitenta e noventa, o profesor Riguera traballou no desenvolvemento de métodos baseados na resonancia magnética nuclear (RMN) para a determinación da configuración absoluta de compostos quirais, unha temática na que o seu grupo é recoñecido como líder no ámbito internacional. Actualmente as súas liñas investigadoras céntranse no desenvolvemento de nanoestruturas poliméricas para aplicacións biomédicas e no deseño de polímeros dinámicos para aplicacións estímulo-resposta.

Ligazóns relacionados:

http://www.usc.es/ciqus/es/investigacion/grupos-de-investigacion/riguera-vega-quinoa-cabana-fernandez-megia

Fonte: xornal.usc.es