Oficina CEER
 04-05-2015
INVESTIGADORES DA USC ELABORAN A PRIMEIRA “GUÍA DE CAMPO PARA A INTERPRETACIÓN DO ‘FEÍSMO’ NA PAISAXE GALEGA”

O libro dixital, elaborado por Pablo Ramil Rego e Javier Ferreiro da Costa, achega unha interesante visión sobre a valoración da paisaxe galega.

A Asociación Científica Horreum en colaboración co Grupo de Investigación 1934 – Territorio e Biodiversidade do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) da USC, e co Observatorio Galego do Territorio, vén de publicar un libro dixital sobre o feísmo en Galicia. Esta obra, que se desenvolve baixo o título "Guía de campo para a interpretación do feísmo na paisaxe galega", está realizada por Pablo Ramil Rego e Javier Ferreiro da Costa, e constitúe o primeiro libro publicado sobre este tema de ampla repercusión ambiental, social e mediática.

A nova publicación achega unha interesante visión sobre a valoración da paisaxe galega. Na actualidade contamos con numerosas propostas metodolóxicas formuladas dende o ámbito da ecoloxía, da xeografía ou da arquitectura, así como propostas integradas, para a valoración da paisaxe. Derivado das mesmas, dispoñemos de diversos termos para designar os escenarios de boa calidade paisaxística, así como os de escaso interese visual. Entre estes, foi cobrando cada vez máis importancia o termo feísmo, potenciado fundamentalmente polas hemerotecas e redes sociais.

Co termo feísmo trátase de aglutinar un conxunto heteroxéneo de actuacións efectuadas polo ser humano sobre a paisaxe, froito da introdución de elementos alleos ou construcións distorsionantes que afastan un escenario ou un tipo concreto de paisaxe do seu estatus de "excepcional" ou "cotián". A percepción resulta aquí o elemento clave, non exento de subxectividade, pero tamén non falto de criterios ou concepcións aceptadas pola maior parte da cidadanía.

Da análise da paisaxe galega, dos seus principais compoñentes, e da percepción social que se recolle, os autores elaboran unha nova tipoloxía para a caracterización e diferenciación das distintas manifestacións do feísmo na paisaxe de Galicia. O documento adopta un aire de guía de campo, buscando afastarse do deslustrado tecnicismo que impera nos documentos oficiais, para debullar coa descrición dun conxunto de 34 tipos de feísmo o estado en que se atopa a paisaxe de Galicia. Cada un dos tipos establecidos resúmense de forma breve, acompañados de varias fotografías ilustrativas. O esquema obtido considérase como un modelo aberto e adaptable debido á continua transformación antrópica que sofre a paisaxe.

Fonte: xornal.usc.es