Oficina CEER
 31-07-2017
ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN PARA SELECCIONAR UN TÉCNICO DA FCEER CON CARGO AO PROXECTO “ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTELIGENTE RÍO MIÑO TRANSFRONTERIZO (SMART_MIÑO)” COFINANCIADO POLO PROGRAMA INTERREG VA ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) A TRAVÉS DO FEDER

O día 24 de Xullo ás 14:30 horas de Portugal reuniuse na Universidade do Minho, Campus de Gualtar en Braga a Comisión de selección designada pola FCEER que resolveu o seguinte. Ver arquivo adxunto.

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: Acta selección 24 xullo