Oficina CEER
 07-03-2018
ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN PARA SELECCIONAR UN/UNHA TÉCNICO/A DA FCEER

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN PARA SELECCIONAR UN/UNHA TÉCNICO/A DA FCEER CON CARGO AO PROXECTO «ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTELIGENTE RÍO MIÑO TRANSFRONTERIZO (SMART_MIÑO)» COFINANCIADO POLO PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) DA UNIÓN EUROPEA.

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: Acta resolución