Oficina CEER
 14-05-2019
A FUNDACIÓN CEER OFERTA UNHA PRAZA DE PERSOAL TÉCNICO

A Fundación CEER convoca un proceso selectivo para a contratación dun/ha técnico/a mediante contrato laboral de obra ou servizo determinado.

A convocatoria pode visualizarse no anexo.

Archivos asociados a esta noticia: