Oficina CEER
 05-06-2019
RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DA FUNDACIÓN CEER POLA QUE SE FAI PÚBLICO O LISTADO DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A

Resolución da Dirección da Fundación CEER pola que se fai público o listado de admitidos e excluidos no proceso selectivo para a contratación dun/ha técnico/a mediante contrato laboral de obra ou servizo determinado.

Archivos asociados a esta noticia: