Oficina CEER
 20-06-2019
PROCESO SELECTIVO: “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A SELECCIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DA FUNDACIÓN CEER MEDIANTE UNHA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR OBRA E SERVIZO”:
Valoración provisional de méritos.

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: Valoracións provisionais