Oficina CEER
 10-10-2019
I ENCONTRO DE ECOTURISMO & GASTRONOMÍA DO RIO MINHO

17 XOVES/ QUINTA

A Guarda

I Congreso Turístico do Rio Minho / I Congresso Turístico do Rio Minho

A xornada estará dedicada a profesionais do turismo, xa sexa do ámbito empresarial como da administración pública. A sesión de tarde consistirá nunha formación práctica sobre a creación de paquetes turísticos.

A jornada estará dedicada a profissionais do turismo, seja no âmbito empresarial como da administração pública. A sessão da tarde consistirá numa formação prática sobre a criação de packs turísticos.

18 VENRES/ SEXTA
Caminha
Xornadas gastronómicas / Jornadas Gastronómicas

A gastronomía en todas as súas vertentes ocupará a xornada do día 18 en Caminha. As xornadas dividiranse nunha sesión de mañá, dirixida exclusivamente a profesionais do sector e unha xornada de tarde aberta a todo o mundo, na que se combinarán presentación de produtos, con charlas e catas.

A gastronomia em todas as suas vertentes ocupará a jornada do dia 18 em Caminha. As jornadas serão divididas numa sessão de manhã, dirigida exclusivamente a profissionais do sector e uma jornada de tarde aberta a toda a gente, na qual se combinarão a apresentação de produtos, com conversas edegustações.

19 SÁBADO
A Guarda e Caminha
Actividades de lecer / lazer

O sábado 19 os concellos de A Guarda e Caminha organizan diferentes actividades de lecer como peche do I Encontro o Rio Minho Transfronteirizo.

No sábado 19 os concelhos de A Guarda e Caminha promovem diferentes atividades de lazer como fecho do I Encontro o Rio Minho Transfronteiriço.

Máis información: http://encontroriominho.eu/