Cartazfoto
Oficina CEER
 12-11-2019
O CEER PARTICIPA ACTIVAMENTE NO CURSO DE ALTO DESEMPEÑO EN COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA PARA ECUADOR-COLOMBIA/DIPLOMA EN DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES EN ASUNTOS DE FRONTEIRA E COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA COLOMBIA-ECUADOR

O 7 de novembro de 2019 comezou en Tulcán (Ecuador) o Curso de alto desempeño en cooperación transfronteiriza para Ecuador-Colombia/Diploma en desenvolvemento de capacidades en asuntos de fronteira e cooperación transfronteiriza Colombia-Ecuador, organizado pola Universidad Politécnica Estatal del Carchi e a Universidad Mariana de Pasto, no marco do desenvolvemento do proxecto INNOVACT («Promoting EU- CELAC Cooperation on Cros-Border Innovation Support») da Unión Europea. A estrutura do Curso/Diploma foi desenvolvida polas universidades locais, coa cooperación do CEER, fundación formada polas seis universidades públicas de Galicia e Norte de Portugal que conta cunha longa traxectoria en materia de cooperación transfronteiriza no contexto de Europa.

O acto de inauguración contou coa presenza do Reitor da Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Dr. Hugo Milton Ruiz Enríquez. As primeiras dúas xornadas docentes do Curso/Diploma foron impartidas polo Director do CEER e profesor da Universidade de Santiago de Compostela, Dr. Valerià Paül, que traballou acerca dos estudos fronteirizos, a experiencia en cooperación territorial transfronteiriza de Europa (cunha especial énfase na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal) e a planificación estratéxica transfronteiriza. Este último aspecto desenvolveuse mediante un obradoiro colaborativo específico aplicado ao contexto local. Nas próximas sesións docentes participarán outros docentes das universidades galegas e portuguesas que constitúen o CEER. O Curso/Diploma desenvólvese entre novembro de 2019 e xaneiro de 2020 entre Tulcán (Ecuador) e Pasto (Colombia). Conta coa asistencia duns/dunhas trinta estudantes dos territorios de fronteira ecuatoriano-colombianos (os departamentos de Nariño e Putumayo e as provincias do Carchi, Esmeraldas, Imbabura e Sucumbíos), pertencentes tanto ao mundo académico como á xestión pública. Concíbese como unha oportunidade de partida para desenvolver futuras colaboracións docentes e investigadoras interuniversitarias na temática tratada.

Curso de alto desempeño en CT Ecuador-Colombia/Diploma en desenvolvemento de capacidades en asuntos de fronteira e CT Colombia-Ecuador:
https://cooperaciontransfronteriza.webnode.ec/

INNOVACT: http://www.innovactplatform.eu/es

* * * * * *

EL CEER PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL CURSO DE ALTO DESEMPEÑO EN COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA ECUADOR-COLOMBIA/DIPLOMA EN DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ASUNTOS DE FRONTERA Y COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA COLOMBIA-ECUADOR

El 7 de noviembre de 2019 se ha iniciado en Tulcán (Ecuador) el Curso de alto desempeño en cooperación transfronteriza para Ecuador-Colombia/Diploma en desarrollo de capacidades en asuntos de frontera y cooperación transfronteriza Colombia-Ecuador, organizado por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y la Universidad Mariana de Pasto, en el marco del desarrollo del proyecto INNOVACT («Promoting EU-CELAC Cooperation on Cross-Border Innovation Support») de la Unión Europea. El pénsum del Curso/Diploma ha sido desarrollado por las universidades locales, con la cooperación del CEER, fundación formada por las seis universidades públicas de Galicia y Norte de Portugal que cuenta con una larga trayectoria en materia de cooperación transfronteriza en el contexto de Europa.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del Rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Dr. Hugo Milton Ruiz Enríquez. Las primeras dos jornadas docentes del Curso/Diploma han sido impartidas por el Director del CEER y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela, Dr. Valerià Paül, que ha trabajado acerca de los estudios fronterizos, la experiencia en cooperación territorial transfronteriza de Europa (con un especial énfasis en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal) y la planificación estratégica transfronteriza. Este último aspecto se ha desarrollado mediante un taller colaborativo específico aplicado al contexto local. En las próximas sesiones docentes participarán otros docentes de las universidades gallegas y portuguesas que constituyen el CEER.

El Curso/Diploma se desarrolla entre noviembre de 2019 y enero de 2020 entre Tulcán (Ecuador) y Pasto (Colombia). Cuenta con la asistencia de una trentena de estudiantes de los territorios de frontera ecuatoriano-colombianos (los departamentos de Nariño y Putumayo y las provincias del Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos), pertenecientes tanto al mundo académico como a la gestión pública. Se concibe como una oportunidad de partida para desarrollar futuras colaboraciones docentes e investigadoras interuniversitarias en la temática tratada.

Curso de alto desempeño en CT Ecuador-Colombia/Diploma en desarrollo de capacidades en asuntos de frontera y CT Colombia-Ecuador: https://cooperaciontransfronteriza.webnode.ec/

INNOVACT: http://www.innovactplatform.eu/es