Oficina CEER
 15-05-2020
SERVIZO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CONTROLADORA DE PRIMEIRO NIVEL E SEGUIMENTO FINANCEIRO COMO AUDITOR EXTERNO DO PROXECTO EUROPEO COFINANCIADO POLO FEDER AO 75% NO MARCO DO PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL POCTEP, 0457_EGNP_AECT_1_E

Toda a información e os pregos en: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=686956&lang=gl


Aviso:
– Prazo aberto ate o 20 de maio.