Oficina CEER
 19-06-2020
SUBCONTRATACIÓN DO DESENVOLVEMENTO DUNHA ESTRATEXIA ATLÁNTICA COMÚN NO CONTROL E EXPANSIÓN DA VESPA VELUTINA

Subcontratación do desenvolvemento dunha Estratexia Atlántica Común no control e expansión da Vespa velutina así como unha análise de protocolos marítimo portuarios. Proxecto europeo cofinanciado polo FEDER ao 75% no marco do Interreg Atlantic Area, AtlenticPositive (EAPA 800/2018):
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=736860&lang=gl