Oficina CEER
 18-06-2021
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A SELECCIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DA FUNDACIÓN CEER MEDIANTE UNHA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR OBRA E SERVIZO

A Fundación CEER convoca un proceso selectivo para a contratación dun técnico mediante contrato laboral de obra ou servizo.

Para mais información consultar as bases da convocatoria.