Oficina CEER
 30-05-2023
CONVOCATORIA PÚBLICA CON CARÁCTER DE URXENCIA PARA A SELECCIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DA FUNDACIÓN CEER MEDIANTE UNHA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SUBSTITUCIÓN POR BAIXA DE MATERNIDADE

O obxecto da presente convocatoria é a contratación dun/ha técnico/a de proxectos que participe na execución dos proxectos aprobados e vixentes na actualidade, vinculados a programas financiados con Fondos Europeos. Este posto de traballo terá carácter temporal, para cubrir unha baixa de maternidade.

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: CONVOCATORIA