Oficina CEER
 10-01-2023
LISTAXE DE PERSOAS ADMITIDAS NA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A SELECCIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DA FUNDACIÓN CEER MEDIANTE UNHA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR OBRA E SERVIZO (A CORUÑA)
.
Archivos asociados a esta noticia: