Oficina CEER
 19-09-2009
A USC e a UVIGO elaboran plans estratéxicos para converterse en Campus de Excelencia Internacional

42 das 50 universidades públicas españolas presentaron un total de 43 propostas de Plans Estratéxicos para converterse en "Campus de Excelencia Internacional", con motivo da convocatoria de axudas do mesmo nome. O obxectivo da convocatoria é situar ás universidades españolas entre as mellores de Europa e promover o seu recoñecemento internacional.

O Programa Campus de Excelencia Internacional lle encuadra na Estratexia Universidade 2015 para modernizar a Universidade española. Ademais pretende promover agregamentos estratéxicos entre universidades e outras institucións situadas no campus, co fin de crear "ecosistemas de coñecemento" que favorezan o emprego, a cohesión social e o desenvolvemento económico territorial.

Trátase dun concepto novo de contorno territorial de xeración, aplicación e uso de coñecemento que centrado nas universidades e con interacción con centros de investigación, parques científicos, centros tecnolóxicos, contorno produtivo e outro axentes, desenvolverán ecosistemas de educación, investigación e innovación para contribuír ao desenvolvemento económico e social do contorno local ou rexional.

Os plans estratéxicos establecen unha descrición da viabilidade e plan de acción a seguir polo campus para conseguir unha mellora que sitúeos entre os máis esixentes estándares de excelencia e calidade en varios ámbitos: Mellora docente, mellora científica, transformación do campus para o desenvolvemento dun modelo social integral, campus sostible e saudable, melloras dirixidas á adaptación e implantación ao Espazo Europeo de Educación Superior (incluíndo a correspondente adecuación dos edificios docentes), transferencia do coñecemento e tecnoloxía como resultado da investigación académica ao sector produtivo, e interacción entre o campus e o seu contorno territorial.

Nunha primeira fase de resolución da convocatoria, unha comisión técnica avaliará e informará todos os proxectos e preseleccionará ata 15, os de maior calidade, interese, ambiciosos e viables para acceder a excelencia internacional. Estes proxectos obterán financiamento de ata 200.000 euros para elaborar o Plan Director completo e preparar unha presentación oficial e pública ante unha comisión de expertos de recoñecido prestixio internacional.

Na segunda fase, a Comisión Internacional seleccionará a aqueles proxectos que deban a recibir financiamento a través das súas Comunidades Autónomas para a súa execución plurianual. Esta segunda fase está prevista que se resolva o 30 de novembro.

Universidades privadas
Por outra banda, 8 universidades privadas das 27 existentes no sistema español presentaron proxectos para Campus de Excelencia Internacional, a pesar de que estas universidades privadas non optan a axudas. Porén, os mellores deses proxectos poderán recibir da Comisión Internacional o recoñecemento de calidade mediante a cualificación de «Campus de Excelencia Internacional».

Subprograma de I+D+i
A convocatoria de Campus de Excelencia Internacional deste ano tamén conta co subprograma de I+D+i e Transferencia, xestionado pola Secretaría Xeral de Innovación do Ministerio de Ciencia e Innovación, que vai a destinar un total de 50M€ en subvencións para I+D+i. Esta dotación procede do fondo especial do Estado para o Estímulo da Economía e o Emprego, PlanE.

En total, polo tanto, as axudas de Campus de Excelencia Internacional contan no 2009 cun orzamento de 53 millóns de euros en subvencións e 150 millóns de euros en préstamos.

Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: Campus de excelencia